Hvad er ydelseskravene til elektriske varmerør?

2022-09-16

Hvad er ydeevnekravene til elektriske varmerør

I henhold til de relevante nationale standarder for instituttet har det elektriske varmerør følgende krav:

1. Opvarmningstid: Under testspændingen bør tiden for komponentens stigning fra omgivelsestemperaturen til testtemperaturen ikke overstige 15 min.

2. Nominel effektafvigelse: Under forudsætning af tilstrækkelig varme bør afvigelsen af ​​komponentens mærkeeffekt ikke overstige det følgende specificerede område; for komponenter med en mærkeeffekt på mindre end eller lig med 100W: ±10%. For komponenter med en nominel effekt på mere end 100 W, 5 % til -10 % eller 10 W, alt efter hvad der er størst.

3 .Lækstrøm: kold tilstand lækstrøm og lækstrøm efter vandtryk og tætningstest bør ikke overstige 0,5mA, varm tilstand lækstrøm ved driftstemperatur bør ikke overstige den beregnede værdi i formlen, men maksimum ikke overstige 5mA I= 1/6 (tT×0,00001) Iâtermisk lækstrøm mA tâvarmelængde mmT driftstemperatur â Når flere komponenter er forbundet i serie til strømforsyningen, bør lækstrømstesten udføres med denne gruppe af komponenter som helhed.

4. Isolationsmodstand: Kuldeisoleringsmodstanden bør ikke være mindre end 50MΩ under fabriksinspektionen. Efter langtidsopbevaring eller brug bør isolationsmodstanden ikke være mindre end MΩ ãã termisk isolationsmodstand ved arbejdstemperaturen bør ikke være lavere end den beregnede værdi i formlen, men minimum bør ikke være mindre end 1MΩ R= "(10-0,015T)/t" ×0,001 Râtermisk isolationsmodstand MΩ tâvarmelængde mm Tâarbejdstemperatur â.

5. Isoleringstrykstyrke: Komponenten skal vedligeholdes i 1 min under de specificerede testbetingelser og testspænding uden overslag og sammenbrud.

6. Evne til at modstå power-off: Komponenten skal kunne modstå 2000 power-off tests under de specificerede testforhold uden skader.

7. Overbelastningsevne: Komponenten skal modstå 30 cyklusser af overbelastningstest under de specificerede testbetingelser og indgangseffekt uden skader.

8. Varmemodstand: Elementet skal modstå 1000 cyklusser af varmemodstandstest under de specificerede testbetingelser og testspænding uden beskadigelse.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy